De Vaart banner
De Vaart Voorgevel

De Stichting Gemeenschapshuis De Vaart is opgericht op 27 september 1963 en heeft als taak het beheer van De Vaart te Rucphen. De vaart is voor de inwoners van Rucphen en de naaste omgeving beschikbaar voor een groot scala aan sociaal en culturele activiteiten.

De Vaart is eigendom van de stichting. Het bestuur van de stichting bestaat thans uit 8 personen.

Er wordt naar gestreefd dat elk lid van het bestuur een eigen aandachtsgebied heeft. De besluitvorming vindt binnen het algemeen bestuur plaats. Voor de dagelijkse gang van zaken heeft de stichting 1 beheerder en vijf vrijwilligers in dienst.

Het gebouw biedt veel mogelijkheden voor groepen van diverse grootte. Door vouwwanden kan men kiezen voor de juiste ruimte die aangepast is aan de groep en de activiteit die men wil ondernemen. Het gebouw is ook aangepast aan het gebruik door mindervalide. Het horecagedeelte is goed toegerust.

In overleg met de beheerders kunnen restauratieve activiteiten worden geregeld. De Vaart beschikt ook over een ruime sportzaal en sanitaire voorzieningen na het sporten. Ook toneeluitvoeringen e.d. zijn mogelijk in De Vaart.