De Vaart banner


Op deze pagina vindt u het laatste nieuws met betrekking tot de nieuwe Multi Functionele Accomodatie, ook wel MFA genoemd.

 

25 november 2014
In de vaart (19:00 uur) wordt voor alle belangstellenden een presentatie verzorgd door de Twee Snoeken van het nieuw te realiseren dorpshuis in het centrum. U bent van harte welkom!

 

11 juli 2014
We willen u op de hoogte brengen van de status met betrekking tot de plannen van de nieuwbouw en de samenwerking tussen SKW en de Vaart. Op dit moment is nog niet veel nieuws te melden, er is een eerste kennismakingsgesprek geweest met de architect, De twee Snoeken ( Impressie ).
De architect heeft uitgesproken de gebruikers zeker te betrekken bij de bouwplannen maar op dit moment zijn wij nu in afwachting van acties door Gemeente en architect. Intussen zijn we in gesprek met het SKW om te komen tot de vorming van één nieuwe stichting. Zodra hierover meer nieuws is zullen we u nader berichten.

 

9 april 2014
Op 9 april 2014 hebben stichting SKW Rucphen en stichting gemeenschapshuis de Vaart een intentieverklaring getekend om te komen tot een fusie.
Intentieverklaring

Hieronder de getekende verklaring.

Intentieverklaring mbt de fusie SKW de Vaart (09-04-2014)

 

februari 2014

Zoals bekend, zijn de door ons met het college gevoerde onderhandelingen over de nieuwe MFA vooralsnog in een impasse geraakt (feb 2014). Wat ons betreft echter niet definitief. Als het college alsnog bereid is om over de brug te komen en de risico’s weg te nemen, zijn wij zeer zeker bereid om het speelveld weer te betreden. Dit samen met het SKW Rucphen.

Hieronder de brief die naar alle gebruikers is verstuurd.

Informatiebrief MFA naar gebruikers (18-2-2014)


Hieronder staat het ingediende programma van wensen, samengesteld door alle gebruikers inclusief bijlage A en B (opgesplitst in blokken 1t/m 8).


Programma van wensen MFA


Bijlage A programma van wensen MFA


Bijlage B Blok 1 (foyer en keuken) MFA
Bijlage B Blok 2 (sportzaal - opslagruimte toestellen) MFA
Bijlage B Blok 3 (grote zaal) MFA
Bijlage B Blok 4 (vergaderzalen knutsellokaal) MFA
Bijlage B Blok 5 (opslagruimte) MFA
Bijlage B Blok 6 (buitenactiviteiten) MFA
Bijlage B Blok 7 (kantoorruimte-spreekkamer) MFA
Bijlage B Blok 8 (entree-hal-gangen) MFA